Kontakt

Tel: 418 44 944
E-post: post@finnmarksand.no

Kontor: Myggveien 20, 9514 Alta

Produksjon: Stranddalen 6, 9516 Alta

Thomas Frost

Daglig leder
901 84 678

Geir Yngve Opgård

Leder i grustaket
906 96 895

Guri Abelsen

Kontor
948 88 474

Øystein Thomassen

Hjullastersjåfører
909 63 379

Øystein Isaksen

Hjullastersjåfører
909 04 992

Roger Henriksen

Hjullastersjåfører
958 54 124

Ørjan Haldorsen

Hjullastersjåfører
971 98 170